Hiky

PDFPrint
HIKY mærket
kr25,00
plus levering
Description

Tages ved at man på 12 måneder har 12 overnatninger på hejk, hvor man vandrer min. 10 km ud til en overnatningsplads, overnatter og går min. 10 km hjem igen.

Man må gerne lade sig transportere til et sted, hvorfra der er 10 km til overnatningsstedet.

Der må overnattes i alle former for primitive overnatningssteder, stalde, hølofter, bivuakker eller bare under åben himmel.

Ud af de 12 overnatninger, må du max 2 gange sove i en shelter og max 2 gange i telt. Der må ikke overnattes flere gange det samme sted.

Du må godt tage på en længere hejk, men ved flere sammenhængende overnatninger skal der være 15 km mellem hvert overnatningssted. Husk at du/I skal selv bære al oppakning.

Vi mener at man kan starte som juniorspejder på dette projekt.

Du kan ikke tage et HIKY samtidig med et SNORKY Mærke

 

Andre mærker
kr25,00
plus levering
English
HIKY The HIKY badge is acquired by going on a monthly hike having 12 nights on 12 months. Each hike must be of min. 10 km out to a place to sleep and the next day you walk back. You may drive a car or take public transportation to a spot, from where there are 10 km to the sleeping area. You may sleep where you want. Primitive accommodations, stables, haylofts, bivouacs or just under the open sky . Out of the 12 nights, you may max sleep in a wooden shelter max 2 nights and max 2 nights in a tent. You may not sleep the same place more than one night. You may go on a longer hike, but when sleeping more than one night there has to be 15 km between the sleeping places. Remember you all have to carry all your gear when walking.